Δ.ΙΕΚ Πύργου - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.
Προσοχή: Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Δ.ΙΕΚ στο τηλ. 2621037121.